Kategórie:

Hodnoťte prihlásené plochy

Porota sútaže na základe vašich odporúčaní (likov) vyberie shortlist aj celkových víťazov.

ZARAGUZA digital a 3070
Zaraguza Digital
ZARAGUZA digital ACADEMY
ZARAGUZA digital
ZARAGUZA digital
Istropolitana Ogilvy a Zaraguza Digital
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM
Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM
Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM
Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM
Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM
Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM
Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM
Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM
Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM
Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM
Ing. Ladislav - NUBIUM
Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM
Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM
euroAWK, spol. s r.o.
euroAWK, spol. s r.o.
BigBoard Slovensko a.s.
BigBoard Slovensko a.s.
BigBoard Slovensko a.s.
Akzent Media s.r.o.
akzent media, spol. s r.o.
akzent media, spol. s r.o.
akzent media, spol. s r.o.
akzent media, spol. s r.o.
akzent media, spol. s r.o.
akzent media, spol. s r.o.
akzent media, spol. s r.o.
akzent media, spol. s r.o.
medias media s.r.o.
Strategic s.r.o. / Abyss studios s.r.o.
adboards_2012 Advertising
adboards_2012 Advertising
adboards_2012 Advertising / Q-EX
adboards_2012 Advertising / Q-EX
Eurovea galeria
Ambient Media Group
Ambient Media Group
Ambient Media Group
Ambient Media Group
Ambient Media Group
Ambient Media Group
Ambient Media Group
CASH+, s.r.o.
MOBILBOARD s. r. o.