Kategórie:

Víťazi


Big

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
Akzent Media s.r.o.
akzent media, spol. s r.o.


Digi

adboards_2012 Advertising
ZARAGUZA digital a 3070


Sexi - shortlisty

Zaraguza Digital
ZARAGUZA digital
euroAWK, spol. s r.o.
akzent media, spol. s r.o.
akzent media, spol. s r.o.
akzent media, spol. s r.o.
akzent media, spol. s r.o.
adboards_2012 Advertising / Q-EX
Ambient Media Group
Ambient Media Group


Big - shortlistyDigi - Shortlisty

Istropolitana Ogilvy a Zaraguza Digital
adboards_2012 Advertising / Q-EX
Ambient Media Group