CITYLIGHT SCROLL

BigMedia

O ploche

Sieť CityLightov umiestnených strategicky po centre Bratislavy, svojim rozložením zachytia všetkých – peších, jazdiacich v aute, či v prostriedkoch MHD.