DOUBLEBIGBOARD

BigMedia

O ploche

Svojou veľkosťou zaujmú z veľkej vzdialenosti a sú umiestňované na tie najlukratívnejšie pozície s vysokou frekvenciou dopravy. Ideálne na aplikáciu netradičných konštrukčných riešení, ponúkajú Doublebigboard nosiče využiteľnú plochu až 80 m².