WAPKOVANIE

BigMedia

O ploche

Využitie wapkovania a teda čistenie chodníka pre klienta Raiffeisen BANK v 12 mestách po Slovensku, ktoré usmerňovali na pobočky banky. Inštalácie boli vykonávané po obhliadke miest na najvhodnejších pozíciach v blízkom okolí.