16X9

BigMedia

O ploche

Výnimočný nosič, výnimočná veľkosť, výnimočné umiestnenie umožňujú odovzdať posolstvo výnimočných produktov a značiek. Pre svoje rozmery 16 x 9 metrov je tento produkt mimoriadne netradičný, neprehliadnuteľný a efektívny. Je umiestnený na lukratívnych miestach s vysokou frekvenciou dopravy.