6X3

BigMedia

O ploche

Sieť „minibigov“ rovnomerne rozmiestnených po celej Bratislave, ktorá zaručí povšimnutie peších, či jazdiacich v aute.