NADSTAVBA - LANOVKA TMR

BigMedia

O ploche

Na reklamnej ploche Bigboard umiestnenej na Prístavnom moste v Bratislave bola umiestnená špeciálna nadstavba – reálna kabínka novej lanovky v Jasnej, ktorá priamo lákala sa v nej zviesť.