MAKETA

BigMedia

O ploche

Neštandardné umiestnenie reklamy – makety na nábreží pred obchodných centrom Eurovea.